Kylteknik

Höglandets erbjuder all den kompetens som krävs för att leverera en funktionell kylanläggning.

Vår produktmix omfattar all utrustning för kylapplikationer samt komfortkyla på kontor butik
restaurang med mera. Höglandets arbetar med kylanläggningar, stationära samt Mobila, med obegränsat mängd kölmedium.

För mer info kontakta oss via telefon eller mail.